Poštovani korisnici,

Obaveštavamo Vas da i dalje, uprkos našim nastojanjima, NIJE rešen problem oko nastavka reemitovanja 3 kanala sa nacionalnim pokrivanjem HAPPY, Prva, B92.

Navedena 3 kanala, koji su slobodno dostupni u etru svim domaćinstvima u Srbiji, i dalje zahtevaju da samo korisnici koji ih primaju preko kablovskih operatora počnu da plaćaju nadoknadu.

Udruženje kablovskih operatora Srbije pokušava, uz pomoć REMa, Komisije za zaštitu konkurencije i drugih nadležnih organa, da nađe principijelno prihvatljivo rešenje.

Kabl operatori, u skladu sa članom 100. Zakona o elektronskim medijima, su uredno, u više navrata, tražili Saglasnost za distribuciju programa navedenih televizija, ali na taj naš zahtev još uvek nije odgovoreno.

Međutim, nedavno su kablovski operatori dobili pisma od navedenih kanala sa ultimativnim zahtevom da ih isključimo iz distribucije, ukoliko odmah ne potpišemo Ugovore za plaćanje ovih kanala. Pretili su podnošenjem krivičnih prijava i ogromnih odštetnih zahteva.

Neki kablovski operatori, ne želeći da ulaze u sudske sporove, ali i ne prihvatajući ovakvu ucenu, odlučili su da nakon toga isključe navedene kanale.

Povodom intrigantnih informacija, koje ovih dana objavljuju PRVA, B92, i HAPY , vezano za kabl operatore koji su na njihov izričit zahtev isključili distribuciju njihovih sadržaja, želimo da ponovimo sledeće činjenice:

Kablovski operatori nisu „svojevoljno“, „neopravdano“ i „nerazumljivo“ – kako ove TV-kuće navode, onemogućili gledanje TV kanala Prva, B92 i HAPY, već su navedene televizijske kuće u svojim dopisima od svih kabl operatora upravo same zahtevale da bez odlaganja prestanu sa distribucijom njihovih programa, pod pretnjom pokretanja prekršajnih i krivičnih postupaka !

Ako navedene TV kuće u svojim saopštenjima navode da je program svih nacionalnih televizija “besplatan za sve građane Srbije” i da pristup programu nacionalnih televizije mora da ima svaki građanin Srbije, zašto onda ne daju saglasnost kablovskim operaterima za nastavak besplatne distribucije – kao do sada ?! Pri tom za emitovanje u etru, ONI plaćaju naknadu JP ETV( državni resurs), dok za distribuciju u kablovskim sistemima( resursi privatnih firmi) ZAHTEVAJU da se plati njima i samim tim direktno utiču na povećanje cene kablovske TV koju plaćaju građani.

Ujedno su u svojim saopštenjima prećutali da nas upućuju na posrednika koji nas uslovljava da, osim ova tri kanala, u paketu uzmemo i druge programe, koje inače većina nije zainteresovana da distribuira !?!

Model naplate koji su osmislili ne postoji nigde u Evropi, a slični pokušaji u nekim zemljama članicama EU onemogućeni su zakonskom regulativom.

Kabl operatori će nastaviti da čine maksimalne napore da sa ovim TV kanalima postignu dogovor koji će biti prihvatljiv, pre svega za naše korisnike, i koji će omogućiti prisustvo navedenih TV kanala u ponudi, pod istim uslovima koji važe i za gledaoce/domaćinstva koji ove TV kanale gledaju putem digitalne zemaljske TV.

Poslovno udruženje kablovskih operatora (PUKOS)
Udruženje kablovskih operatora za širokopojasne servise (UKOŠ)