Promena cena usluge fiksne telefonije

Poštovani korisnici, Obaveštavamo vas da smo usled izmene uslova na evropskom tržištu telekomunikacija prinuđeni da od 01. juna 2016.

Poštovani korisnici,

Obaveštavamo vas da smo usled izmene uslova na evropskom tržištu telekomunikacija prinuđeni da od 01. juna 2016. godine izvršimo promenu cene poziva ka pojedinim destinacijama:

  • Cena poziva ka fiksnim mrežama u Austriji i Belgiji iznosiće 16,00 din po minutu (prelazak iz Zone 1 u Zonu 2)
  • Cena poziva ka fiksnim mrežama u Sloveniji iznosiće 36,00 din po minutu (prelazak iz Zone 1 u Zonu 3)
  • Cena poziva ka fiksnim mrežama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori iznosiće 36,00 din po minutu (prelazak iz Zone 2 u Zonu 3)
  • Cena poziva ka mobilnim mrežama u Austriji i Nemačkoj iznosiće 36,00 din po minutu (prelazak iz Zone 2 u Zonu 3)
  • Cena poziva ka mobilnim mrežama u Sloveniji i Švajcarskoj iznosiće 66,00 din po minutu (prelazak iz Zone 2 u Zonu 4)